Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Geen nieuwe ruiterroute en ruiterpaden in recreatiegebieden

Margaret Veringmeier December 11, 2017 759 keer bekeken 4 comments

Het bestuur van Groenalliantie Midden-Holland heeft op 16 november jl. een gesprek gehad met een delegatie van de ruiters uit de Krimpenerwaard. Het bestuur heeft naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek besloten om geen nieuwe ruiterroutes en ruiterpaden aan te leggen.

Uitkomst haalbaarheidsonderzoek

Het bestuur heeft de ruiters laten weten dat zij op grond van de uitkomst van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek heeft besloten om geen nieuwe ruiterroutes of ruiterpaden in de recreatieterreinen van de Groenalliantie aan te leggen. Wel is door de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel toegezegd om in overleg met de ruiters te verduidelijken waar ruiters en menners in het buitengebied van de Krimpenerwaard welkom zijn. Dat vraagt om een heldere communicatie en veilige routes en paden om onderlinge hinder met andere weggebruikers te voorkomen.

Langekoesterde wens

Ruiters en menners hebben een langgekoesterde wens dat er nieuwe ruiterroutes of ruiterpaden in het buitengebied van de Krimpenerwaard worden aangelegd. Zij hebben deze wens bij de gemeenten kenbaar gemaakt. De gemeenten hebben vervolgens Groenalliantie - eigenaar van de recreatiegebieden Krimpenerhout en het Loetbos – gevraagd een verkennend onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om ruiterpaden en ruiterroutes te realiseren. Dit onderzoek is uitgevoerd in nauw overleg met ruiters en hippische bedrijven in de Krimpenerwaard. Het onderzoek is kortgeleden afgerond, waarbij ook een second opinion op de resultaten is verricht door Staatsbosbeheer. Deze organisatie  beheert sinds 1 januari 2017 het Loetbos en de Krimpenerhout in opdracht van Groenalliantie, en heeft veel ervaring met ruiterpaden in de eigen natuurterreinen. 

Slappe veenbodem

Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat de realisatie van een volwaardige ruiterroute in het centrale deel van de Krimpenerwaard om technische, juridische en financiële redenen niet haalbaar is. De slappe veenbodem is een belangrijke spelbreker. De aanleg en het onderhoud van ruiterpaden op deze bodems is zeer kostbaar. Ook volgt uit het onderzoek dat de risicoaansprakelijkheid bij ongevallen en schade in intensief gebruikte recreatieterreinen niet goed is te regelen. Na zorgvuldige afweging met andere belangen heeft het bestuur dan ook besloten dat zij geen ruiterroutes of ruiterpaden gaat realiseren. Het bestuur heeft de betrokken ruiters bedankt voor hun constructieve bijdrage aan de verkenning.

4  Comments

 
We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
Ruitergroengroep Katwijk February 13, 2018

"Ook volgt uit het onderzoek dat de risicoaansprakelijkheid bij ongevallen en schade in intensief gebruikte recreatieterreinen niet goed is te regelen." Wat bedoelt u hier precies mee? Is het een risico veroorzaakt door de bodem of door iets anders?

Anja Brands February 20, 2018

In intensief gebruikte recreatieterreinen recreëren veel verschillende recreanten zoals wandelaars, fietsers, spelende kinderen etc. Het risico op ongelukken en schade in deze gebieden wordt groter wanneer ook ruiters van hetzelfde terrein gebruik maken. De terreinbeheerder wordt dan snel voor de schade aansprakelijkheid gesteld. Die is alleen tegen hoge kosten af te dekken.
De weinig draagkrachtige bodem in onze recreatieterreinen leidt tot erg hoge beheerlasten voor ruiterpaden.

Nijhuis April 05, 2018

Kralingsebos, Schollebos, Hitland, Zevenhuizerplas, Bergse bos, Delftse hout, Vlaardingerhout, en nog veel meer waar ze allemaal blijkbaar oplossingen hebben gevonden. Ruiters op de openbare weg en met name beginnende vormen een veel groter risico ! Enig idee hoeveel ruiters er in de krimpenerwaard zijn, en hoe moeten die dan recreeeren ? Er wordt door gemeentes erg veel geld gedoneerd dus daar zit het probleem niet !

Anja Brands April 12, 2018

Het centrale deel van de Krimpenerwaard bestaat uit extreem drassige veengrond. Aanleg en beheer van ruiterpaden zijn hier duidelijk duurder dan elders in de provincie, waar de draagkracht van de grond vaak groter is. Ruiterpaden zouden een onevenredig groot deel van de beschikbare financiën vergen. Groenalliantie kiest er voor om de beschikbare gelden hier vooral in te zetten voor voorzieningen die door veel bezoekers worden gebruikt, zoals wandelpaden.