Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Krimpenerhout

Krimpenerhout is een geliefd en drukbezocht recreatiegebied, maar het voldoet niet meer helemaal aan de wensen en eisen van de recreant van nu. Het gebied krijgt een grote opknapbeurt en allerlei nieuwe voorzieningen. Zo komt er een speeleiland, schoon zwemwater een twee keer zo breed strand.

Zwemplas

Krimpenerhout verloor in de loop der tijd haar belangrijkste troef: de zwemplas. Het zwemwater is door blauwalg van onvoldoende kwaliteit, met zwemverboden als gevolg. Dat gaan we herstellen. We verbeteren de huidige waterkwaliteit tot zwemwaterkwaliteit. Er komen meer strand en nieuwe voorzieningen in en om de zwemplas, waaronder een ontmoetingsgebouw. Ten oosten van de zwemplas komt een groot speeleiland voor kinderen.

Inrichting

De entree van Krimpenerhout wordt vernieuwd en er komt een open zone in het bos. Bestaande wandelroutes worden verbeterd en nieuwe thematische routes aangelegd om de landschappelijke beleving te versterken. Het plan voorziet ook in een nieuw wandelpad rond de zwemplas en een wandelroute naar Krimpen a/d Lek. Zie ontwerp.

Deelprojecten

  1. Verbetering van de huidige waterkwaliteit tot zwemwaterkwaliteit.
  2. Recreatieve voorzieningen in en om de zwemplas, speeleiland en herkenbare entreezone.
  3. Versterken routestructuren en landschappelijke beleving.

Planning

De werkzaamheden zijn in september 2018 gestart en zijn naar verwachting medio 2019 afgerond.

Samenwerking

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project nauw samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie verstrekt. Bij het ontwikkelen van de plannen is veelvuldig gebruik gemaakt van ideeën uit de omgeving.

Projectleider 

Met vragen kunt u terecht bij Peter de Block, projectleider.

Cookie settings