Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Loetbos

Het Loetbos in de Krimpenerwaard krijgt een opknapbeurt. We vergroten de belevingswaarde van deze groene parel door landschappelijke ingrepen en door nieuwe recreatieve voorzieningen zoals speelplekken, zitplekken en wandelroutes.

Bereikbaar en beleefbaar

Het Loetbos dankt zijn naam aan het dubbele veenweideriviertje De Loet dat door het gebied stroomt. Begin jaren ’80 heeft de gemeente Krimpenerwaard rondom De Loet grote percelen grond ingericht voor recreatiedoeleinden. Zo ontstond het Loetbos. Het gebied heeft een grote diversiteit aan paden en routes voor wandelaars, fietsers en kano’s. Het nieuwe ontwerp voorziet in het versterken van de bereikbaarheid en beleefbaarheid van het gebied.

Nieuwe speelelementen

De entree van het Loetbos wordt opgeknapt om de herkenbaarheid te vergroten. We plaatsen speelelementen om het ook voor kinderen aantrekkelijk te maken. We plaatsen een nieuw toiletgebouw en er komen overdekte zitplaatsen die we ‘het hoedje van het Loetje’ hebben genoemd. Daarnaast zetten we nieuwe, thematische wandelroutes uit. Een daarvan voert naar het kunstwerk De Mol.

Deelprojecten

  1. Verbeteren routestructuur door het aanleggen van nieuwe, thematische routes.
  2. Vergroten belevingswaarde door landschappelijke ingrepen en nieuwe recreatieve voorzieningen (zitelementen en speelplekken).
  3. Verbeteren van de entree.

Planning

De werkzaamheden zijn in november 2018 gestart en zijn naar verwachting medio 2019 afgerond.

Samenwerking

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met ondernemers, natuurliefhebbers en omwonenden. Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie verstrekt. Omwonenden en andere betrokkenen hebben ideeën geleverd.

Projectleider

Met vragen kunt u terecht bij Peter de Block, projectleider Krimpenerwaard.

Cookie settings