Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

't Weegje en Oostpolder

Recreatiegebied ’t Weegje en de Oostpolder grenzen aan elkaar. Door de aanleg van de nieuwe Goudse wijk Westergouwe neemt het gebruik van beide gebieden toe. Daarom verbeteren we de verbinding tussen de gebieden en vergroten we de recreatieve belevingswaarde. Begin 2018 is in de Oostpolder een nieuw informatiepaneel over de geschiedenis van het gebied geplaatst.

Ontsluiten en verbinden

De Oostpolder en ’t Weegje hebben elk een eigen sfeer.  ’t Weegje is een aantrekkelijk, half-besloten en waterrijk gebied met hoge ecologische waarden. Je kunt er prima wandelen, fietsen, vissen, kanoën en roeien. De Oostpolder is een vrij open poldergebied en is deels nog in particulier agrarisch gebruik. Het heeft belangrijke natuur- en landschapswaarden, maar is matig ontsloten. Er is slechts een enkel wandel- en fietspad. Het project voorziet in herinrichting van de spoorzone, de verbinding tussen ’t Weegje en de Oostpolder.

Aanpak entreegebied

Het entreegebied van ’t Weegje wordt aangepakt. Er is een ontwerp gemaakt voor de inrichting  van de centrale toegang en het parkeerterrein. Ook komt er een speelvoorziening nabij Restaurant Het Praathuis. Het project voorziet verder in het realiseren van een aantrekkelijke wandel- en fietsverbinding met het noordoostelijk deel van 't Weegje en het vernieuwen van de informatievoorzieningen.

Deelprojecten

  1. Herontwikkelen entreegebied ’t Weegje.
  2. Realisereren aantrekkelijke wandel- en fietsverbinding Wilhelminakade.
  3. Herinrichten spoorzone (verbinding tussen ’t Weegje en de Oostpolder).
  4. Vernieuwen informatievoorzieningen.

Planning

Het project wordt in fasen gerealiseerd. De deelprojecten 1, 2 en 3 bevinden zich in de planvormingsfase. De uitvoering van het deelproject Vernieuwen informatievoorzieningen start najaar 2019.

Samenwerking

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Waddinxveen en de Provincie Zuid-Holland. Bij de herinrichting van het entreegebied is Restaurant Het Praathuis betrokken. Het vogelkijkscherm is gerealiseerd met de KNNV en het IVN en mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Provincie Zuid-Holland. Bij de planvorming zijn omwonenden en andere belanghebbenden betrokken.

Projectleiders

Met vragen over de deelprojecten 1, 2 en 3 in voorbereiding kunt u terecht bij Maarten van Arkel, projectleider.
Met vragen over de uitvoering van het deelproject 4 Vernieuwen Informatievoorzieningen kunt u terecht bij Peter de Block, projectleider.

Cookie settings