Programma Kwaliteitsimpuls Groenalliantie

Twaalfmorgen

Dagrecreatieterrein Twaalfmorgen krijgt een opknapbeurt. De daghaven is reeds vernieuwd. Op de rol staan een aantrekkelijke entree en herinrichting van het bos- en wandelgebied.

Wandelgebied

Het recreatieterrein Twaalfmorgen ligt op een landtong aan de Reeuwijkse Plassen. Naast de  daghaven met recreatieweide vind je er graslanden en stukken bos. Het gebied biedt goede wandelmogelijkheden. Twaalfmorgen is ook aangesloten op het fietsnetwerk Gouwe-Wiericke. 

Doorkijkjes naar de plas

De daghaven is gereed. De volgende stap is de herinrichting van het wandelgebied en de entree aan de Platteweg. De entree wordt een aantrekkelijke verblijfsplek met picknicktafels en bankjes. Het wandelgebied maken we aantrekkelijker door enkele bosvakken om te zetten in open gebied, waardoor er doorkijkjes naar de plas ontstaan.

Deelprojecten

  1. Moderniseren daghaven (oeverbeschoeiing, natuurvriendelijke oevers, begroeiing).
  2. Bossen, graslanden en padenstelsel aanpakken (bosvakken omzetten in open gebieden, doorzichten naar de plas, knelpunten padenstructuur oplossen).
  3. Herinrichten entree Platteweg.
  4. Vernieuwen informatievoorzieningen.

Planning

Het project wordt gefaseerd gerealiseerd. Deelproject 1 is klaar. Voor deelprojecten 2 en 3 is een voorlopig ontwerp vastgesteld. De eerste uitvoerende werkzaamheden zijn gestart 2018 en realisatie is voorzien in 2019. In 2018 is een plan gemaakt voor het vernieuwen van de informatievoorzieningen, dat vanaf najaar 2019 wordt uitgevoerd.

Samenwerkingspartners

De Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en met Stichting Veen.

Projectleider

Met vragen kunt u terecht bij Peter de Block, projectleider Reeuwijkse Plassen e.o.

Cookie settings